điều khoản & điều kiện

Điều Khoản Và Điều Kiện

Bằng cách truy cập các sản phẩm trên trang web này và đặt hàng từ trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đồng ý và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được trình bày và nêu ở đây. Các điều khoản này áp dụng cho toàn bộ trang web và mọi email hoặc hình thức liên lạc khác giữa bạn và ACTCMS Vietnam. ACTCMS không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận phát sinh từ việc sử dụng tài liệu trên trang web này.

 

ACTCMS sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ kết quả nào có thể xảy ra trong quá trình sử dụng tài nguyên của chúng tôi. Chúng tôi có quyền thay đổi giá và sửa đổi chính sách sử dụng tài nguyên bất cứ lúc nào.

 

Các sản phẩm

Tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang này đều do ACTCMS sản xuất. Bạn có thể truy cập tải xuống của mình từ bảng điều khiển tương ứng. Chúng tôi không cung cấp hỗ trợ cho phần mềm, plugin hoặc thư viện của bên thứ 3 mà bạn có thể đã sử dụng với các sản phẩm của chúng tôi.

 

Bảo vệ

ACTCMS không xử lý bất kỳ khoản thanh toán đơn hàng nào thông qua trang web. Tất cả các khoản thanh toán được xử lý an toàn thông qua VNPay, Momo, RazorPay và Stripe, nhà cung cấp thanh toán trực tuyến của bên thứ ba.

 

Chính sách cookie

Cookie là một tệp chứa mã định danh (một chuỗi chữ cái và số) được máy chủ web gửi tới trình duyệt web và được trình duyệt lưu trữ. Sau đó, mã định danh sẽ được gửi trở lại máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ. Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi và đồng ý với chính sách này, bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng cookie theo các điều khoản của chính sách này.

 

Chúng tôi sử dụng cookie phiên để cá nhân hóa trang web cho mỗi người dùng.

 

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi. Nhà cung cấp dịch vụ phân tích của chúng tôi tạo ra thông tin thống kê và thông tin khác về việc sử dụng trang web bằng cookie. Việc xóa cookie sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng sử dụng của trang web. Nếu bạn chặn cookie, bạn sẽ không thể sử dụng tất cả các tính năng trên trang web của chúng tôi.

 

 

Hoàn tiền

Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền đối với mặt hàng đã mua trong một số trường hợp nhất định được liệt kê trong Chính sách hoàn tiền của chúng tôi. Trong trường hợp bạn đáp ứng đủ tiêu chuẩn để nhận được tiền hoàn lại, ACTCMS sẽ hoàn lại tiền cho bạn và yêu cầu bạn nêu rõ lý do tại sao sản phẩm không đạt được kỳ vọng về hiệu suất mặt hàng của bạn.

 

E-mail

Bằng cách đăng ký trên trang web của chúng tôi https://actcms.io.vn, bạn đồng ý nhận email từ chúng tôi – Giao dịch cũng như quảng cáo (không thường xuyên).

 

Quyền sở hữu

Quyền sở hữu sản phẩm được điều chỉnh bởi giấy phép sử dụng.

 

Thay đổi về điều khoản

Chúng tôi có thể thay đổi/cập nhật các điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Nếu chúng tôi thay đổi các điều khoản và điều kiện, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang này. Người dùng có thể kiểm tra phiên bản mới nhất tại đây.

ACTCMS Vietnam

Lên Trên