chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật Quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này được đưa ra bởi ACTCMS Vietnam. ACTCMS Vietnam là chủ sở hữu duy nhất của một số trang web demo chứa bản xem trước các chủ đề trang web. Chính sách quyền riêng tư này sẽ áp dụng cho tất cả các trang web của ACTCMS Vietnam có nêu Chính sách quyền riêng tư này. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách ACTCMS Vietnam thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo mật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp.

 

ACTCMS Vietnam không chia sẻ thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào với bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê tên hoặc thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc cung cấp quyền truy cập từ bên ngoài vào danh sách gửi thư của chúng tôi hoặc bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi lưu trữ. Bất kỳ dữ liệu nào mà người dùng lưu trữ thông qua các cơ sở của chúng tôi đều thuộc sở hữu hoàn toàn của người dùng hoặc doanh nghiệp đó. Bất cứ lúc nào, người dùng hoặc doanh nghiệp có thể tự do lấy dữ liệu của họ và rời đi hoặc chỉ cần xóa dữ liệu của họ khỏi cơ sở của chúng tôi.

 

ACTCMS Vietnam chỉ thu thập thông tin cá nhân cụ thể cần thiết để bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân này bao gồm nhưng không giới hạn ở họ và tên, địa chỉ email, Quốc gia cư trú.

 

ACTCMS Vietnam có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu pháp luật, lệnh khám xét, trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc điều tra gian lận yêu cầu ACTCMS Vietnam. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân theo cách không nhận dạng cụ thể bạn cũng như không cho phép liên lạc với bạn nhưng xác định các tiêu chí nhất định về người dùng trang web của chúng tôi nói chung (chẳng hạn như chúng tôi có thể thông báo cho bên thứ ba về số lượng người dùng đã đăng ký, số lượng người dùng duy nhất). khách truy cập và các trang được duyệt thường xuyên nhất).

 

 

 

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin để cho phép bạn sử dụng trang web và các tính năng của nó cũng như để đảm bảo an toàn khi sử dụng và ngăn chặn mọi hành vi lạm dụng tiềm ẩn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

 

Quảng cáo — Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi gửi thông tin quảng cáo, chẳng hạn như cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ, tính năng, khảo sát, bản tin, ưu đãi, khuyến mãi, cuộc thi và sự kiện;

 

An toàn và bảo mật — Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để xác minh tài khoản và hoạt động, chống lại hành vi có hại, phát hiện và ngăn chặn thư rác cũng như các trải nghiệm xấu khác, duy trì tính toàn vẹn của Nền tảng cũng như tăng cường an toàn và bảo mật.

 

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm — Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để phát triển, thử nghiệm và cải thiện Nền tảng và Dịch vụ của mình bằng cách tiến hành khảo sát và nghiên cứu cũng như thử nghiệm và khắc phục sự cố cho các sản phẩm và tính năng mới.

 

Liên lạc với bạn — Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để gửi cho bạn nhiều thông tin liên lạc khác nhau, liên lạc với bạn về các sản phẩm của chúng tôi và cho bạn biết về các chính sách và điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để phản hồi khi bạn liên hệ với chúng tôi.

 

 

 

Sửa đổi

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này. Khi chúng tôi sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ cập nhật trang này cho phù hợp và yêu cầu bạn chấp nhận các sửa đổi để được phép tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

 

Liên hệ chúng tôi

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách hoạt động của quyền riêng tư trong trang web của chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email được cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể giải quyết mọi tranh chấp mà bạn có với chúng tôi liên quan đến các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi thông qua liên hệ trực tiếp. Viết thư cho chúng tôi tại actcms.work@gmail.com

ACTCMS Vietnam

Lên Trên